Wat maakt SOS Nuchterheid anders dan traditionele zelfhulpgroepen?

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorginitiatief. Bij SOS Nuchterheid worden geen eisen gesteld en evenmin dogma’s gehanteerd (zoals bij 12- stappenprogramma’s). Er wordt niet gewerkt met professionelen – de bijeenkomsten worden in goede banen geleid door ‘ervaringsdeskundigen’. Deelnemers worden niet neerbuigend behandeld maar als volwaardige mensen die hun lot en toekomst in eigen handen nemen. Er worden tijdens de bijeenkomsten ervaringen gedeeld – zowel successen als mislukkingen – en er wordt feedback gegeven. Deelnemers passen toe wat ze wenselijk, belangrijk en haalbaar achten. De atmosfeer waarin gewerkt wordt is vriendelijk, ernstig en positief.

SOS Nuchterheid garandeert een rustige debatomgeving waar meningen kunnen en mogen verschillen, waar deelnemers het recht hebben verschillende visies te hanteren om hun persoonlijke nuchterheid te bereiken en te onderhouden. Je kunt er uit het aanbod van ideeën uitpikken wat je het beste past en van dienst kan zijn. Kom eens een keertje langs en overtuig je zelf of onze formule jou past. Neem contact op met de verantwoordelijke in je buurt.  Je vindt de nodige informatie over de plaats en tijdstippen van de ontmoetingen in je buurt onder het menu ‘Aanspreekpunten‘.