Wat gebeurt er tijdens de bijeenkomsten?

Onze bijeenkomsten zijn een soort van werkplaatsen. Deze werkplaats is een vriendelijke omgeving waarin gelijkgestemden werken. De beschermende, niet beoordelende atmosfeer, de mogelijkheid om onszelf te zijn en ons eerlijk te uiten, de kameraadschappelijke sfeer, de ervaringen van anderen zijn de belangrijkste gereedschappen die ons ter beschikking gesteld worden.

In deze omgeving kun je snel opnieuw je zelfvertrouwen opbouwen en je sterken in je eigen, nieuw herwonnen nuchterheid. Bovendien is die omgeving een uitstekend middel om de meeste valkuilen voor herval te leren ontwijken en de waarschuwingssignalen van een nakend herval te leren herkennen. In onze werkplaats smeden we de wapens om herval te voorkomen.

Je kunt er een ander inzicht in je eigen toestand krijgen. Je maakt je nieuwe gewoonten eigen. Waarschijnlijk zul je snel op een ander manier tegen de problemen aankijken en jezelf anders gaan verzorgen. Ieder van ons kan zijn eigen manier vinden om een nuchter leven op te bouwen en te bewaren. Ons concept start vanuit die open communicatie om val en herval te voorkomen en een standvastige nuchterheid te bereiken.

Praten hélpt!