Volstaat mijn deelname aan SOS Nuchterheid? Wat met professionele hulp?

In de eerste plaats doen we bij SosN aan zelfzorg, zorgen voor jezelf, op stap naar een leven zonder de beperkingen van een verslaving.

Sommigen slagen erin hun nuchterheid uit te bouwen en te bewaren alleen door regelmatig de wekelijkse bijeenkomsten van SOS Nuchterheid bij te wonen. Anderen hebben meer hulp nodig. Velen onder ons combineren met succes onze samenkomsten met het nazorgprogramma van een professionele instelling. Dat juichen wij toe.

SOS Nuchterheid onderstreept het belang van professionele begeleiding in elke fase van het proces dat leidt tot nuchterheidsopbouw, consolidatie en nazorg. SOS Nuchterheid benadrukt dat ‘SOS Nuchterheid Zelfzorg’ zich beperkt tot zelfzorg en SOS Nuchterheid zal zichzelf nooit in de plaats stellen van professionele begeleiding.

We kunnen wel een aanzet zijn tot inschakelen van professionele begeleiding of een aanvulling betekenen van een reeds bestaande begeleiding.