Wat met religie binnen SOS Nuchterheid?

SOS Nuchterheid is geen tak of een aanhangsel van een religieuze of wereldlijke instantie. SOS Nuchterheid is een seculier, vrijzinnig-humanistisch initiatief. Onze methode is dus niet op enige religie gebaseerd. Religieuze benaderingen of thema’s – vaak voorkomend in andere groepen – worden bij SOS Nuchterheid niet gebruikt, noch besproken of toegepast.

Toch verwelkomen we graag iedereen, ook gelovige mensen, die het zelfzorgconcept van SOS Nuchterheid wensen toe te passen om hun nuchterheid te bereiken en vol te houden. Kortom, we respecteren de persoonlijke levensbeschouwing van al onze deelnemers.

Voor vele deelnemende lotgenoten is deze humanistische aanpak, waarbij uitsluitend het individu centraal staat, een belangrijke reden om te kiezen voor het zelfzorgconcept van SOS Nuchterheid.