Moet ik naar SOS Nuchterheid blijven komen om mijn nuchterheid te kunnen behouden?

Het is kenmerkend voor de werking van SOS Nuchterheid dat na verloop van tijd heel wat lotgenoten hun zelfvertrouwen terugvinden en zich zodanig gewapend voelen dat ze de frequentie van hun deelname kunnen verminderen. Zonder dat hun nuchterheid in het gedrang komt!

Deelnemers die reeds langer nuchter zijn ervaren opnieuw wat het betekent vrij te kunnen leven. Nieuwe deelnemers bij SOS Nuchterheid worden gestimuleerd om niet bij de pakken te blijven zitten en opnieuw de verantwoordelijkheden op te nemen waarmee ze zelfstandig overweg kunnen of waarbij ze geholpen kunnen worden.