Hoe ziet de structuur van sosN er uit?

SOS Nuchterheid is een vzw (SOS Nuchterheid vzw).
Het is een rationele organisatie die pragmatische standpunten inneemt met betrekking tot ZelfZorg bij verslaving.
SOS Nuchterheid past alles toe wat voor de deelnemers werkt om nuchterheid te bereiken en doet alles wat past om nuchter te blijven.
Daaruit volgt dat vormen en structuren binnen SOS Nuchterheid enkel en alleen ontwikkeld zijn om een succesvol herstel van lotgenoten te bewerkstelligen en dit in een seculiere en vrijzinnige zelfzorgomgeving.