Wat is SOS Nuchterheid?

SOS Nuchterheid is een eigentijds alternatief voor hulpzoekenden met een afhankelijkheidsprobleem. Tevens zijn we er ook voor de mensen uit hun omgeving, partners, familieleden, vrienden. Het is een initiatief voor mensen die er bewust voor kozen om hun afhankelijkheid te doorbreken.

SOS Nuchterheid is ‘zelfzorg’ en steunt op het principe dat verslavingsherstel los staat van om het even welke andere problematiek en benadert de NUCHTERHEID als PRIORITEIT, om het even wat er gebeurt.

SOS Nuchterheid legt de kracht om een stabiele nuchterheid te bereiken en te behouden bij het individu zelf. Wij ondersteunen en respecteren elke vorm van verslavingsherstel ongeacht de gevolgde weg om deze te bereiken. SOS Nuchterheid betwist de waarde van andere herstelprogramma’s niet en ondersteunt de professionele hulpverlening.

SOS Nuchterheid heeft de bedoeling nuchterheid te bevorderen. Het is een individueel zelfzorgconcept op maat van de deelnemers en is daardoor laagdrempelig, anoniem en discreet.

SOS Nuchterheid is seculier, ondogmatisch en pluralistisch met respect voor de levensbeschouwing van iedere deelnemer.

SOS Nuchterheid is een vzw (SOS Nuchterheid vzw). 

Het is een organisatie die pragmatische standpunten inneemt over zelfzorg bij verslaving.

SOS Nuchterheid past datgene toe wat voor de deelnemers werkt om nuchterheid te bereiken en om nuchter te blijven.