SOS Nuchterheid beschikt – naast uitgebreide documentatie – ook over enkele eigen publicaties.

We hebben een brochure die bestemd is voor de professionele hulpverleners waarin we de problemen en samenwerkingsopportuniteiten toelichten. Klik hier voor onze brochure voor professionelen.

Daarnaast is er een brochure die zich richt tot diegenen die zich vragen stellen over hun eigen probleem en die daar wat willen aan doen. Klik hier voor onze infobrochure.

Klik hier voor onze affiche.

Klik hier voor onze folder.

Klik hier voor onze statuten.

‘Wat ons nuchter houdt’ door R. Levy

Dit boek kwam tot stand als resultaat van de inbreng van een groep van drugs- en alcoholverslaafden in een periode van 3 jaar. Om de groep gefocust te houden op zijn belangrijkste bestaansreden, werd de deelnemers verzocht om ten minste één vaardigheid die hen nuchter houdt in te brengen. Om de vertrouwelijkheid te behouden, werden de namen van de deelnemers niet vermeld, maar werd ernaar verwezen als co-auteurs, om hun belangrijke rol bij de totstandkoming van dit boek te onderstrepen.

Hoe bestellen? Stuur een e-mail met het gewenste aantal exemlaren ‘Wat ons nuchter houdt’ (15,99 euro per exemplaar + verzendingskosten) naar ZelfZorg2017@gmail.com. Van zodra uw storting ontvangen is, wordt uw bestelling per post opgestuurd.

Roland Levy LMHC, was een geestelijke gezondheidsadviseur gedurende de 21 jaar die aan zijn pensioen voorafgingen. Hij was lid van de Amerikaanse Psychotherapie Associatie, een gecertificeerde professionele adviseur, lid van de Menninger vereniging, en lid van de “Who’s Who” 2004 editie. Hij is nuchter sinds 14 juli 1989.