Ik drink momenteel nog vaak veel te veel. Kan ik de bijeenkomsten ook bijwonen?

Natuurlijk! Onze werking richt zich immers tot mensen met afhankelijkheidsproblemen. Allemaal mensen zoals u, die overwegen hun gebruik te stoppen ofwel daartoe al pogingen hebben ondernomen. Vanzelfsprekend zijn er ook leden bij die hun gebruik al volledig hebben stopgezet en die onze bijeenkomsten gebruiken om dat succes in stand te houden. Hun voorbeeld kan jou helpen op je eigen weg.

Van jou verwachten we dat je uit respect voor de andere deelnemers niet onder invloed deelneemt aan de vergaderingen.