SOS Nuchterheid beschikt – naast uitgebreide documentatie – ook over enkele eigen publicaties.

We hebben een brochure die bestemd is voor de professionele hulpverleners waarin we de problemen en samenwerkingsopportuniteiten toelichten. Klik hier voor onze brochure voor professionelen.

Daarnaast is er een brochure die zich richt tot diegenen die zich vragen stellen over hun eigen probleem en die daar wat willen aan doen. Klik hier voor onze infobrochure.

Klik hier voor onze affiche.

Klik hier voor onze folder.

Klik hier voor onze statuten.

‘Wat ons nuchter houdt’ door R. Levy

Dit boek kwam tot stand als resultaat van de inbreng van een groep van drugs- en alcoholverslaafden in een periode van 3 jaar. Om de groep gefocust te houden op zijn belangrijkste bestaansreden, werd de deelnemers verzocht om ten minste één vaardigheid die hen nuchter houdt in te brengen. Om de vertrouwelijkheid te behouden, werden de namen van de deelnemers niet vermeld, maar werd ernaar verwezen als co-auteurs, om hun belangrijke rol bij de totstandkoming van dit boek te onderstrepen.

Hoe bestellen? Stuur een e-mail met het gewenste aantal exemlaren ‘Wat ons nuchter houdt’ (15,99 euro per exemplaar + verzendingskosten) naar ZelfZorg2017@gmail.com. Van zodra uw storting ontvangen is, wordt uw bestelling per post opgestuurd.

Roland Levy LMHC, was een geestelijke gezondheidsadviseur gedurende de 21 jaar die aan zijn pensioen voorafgingen. Hij was lid van de Amerikaanse Psychotherapie Associatie, een gecertificeerde professionele adviseur, lid van de Menninger vereniging, en lid van de “Who’s Who” 2004 editie. Hij is nuchter sinds 14 juli 1989.

 

Bibliotheek
Wie een (of meer) van deze werken wenst te raadplegen, dient een mail te sturen naar info@sosnuchterheid.org.

Droog
Augusten Burroughs, Van Holkema & Warendorf – 2004, ISBN 90-269-8389-1

Een ongewoon gesprek met sla : Memories van een reiziger in drugland
Luc Rombaut, Van Halewijck – 2005, ISBN 90-5617-622-6

Eeuwig honger : Het verhaal van een eetobsessie
William Leith, Anthos – 2005, ISBN 90-414-0876-2

Piekerprinsessen : Doorbreek je negatieve gedachtengang
Susan Nolen-Hoeksema, Archipel – 2005, ISBN 90-6305-149-2

Keerpunt : Een levenscrisis als positieve uitdaging
Richard en Mary-Alice Jafolla, De Driehoek – 2003, ISBN 90-6030-650-3

De kunst met jezelf te leven : Leren reageren op nieuwe situaties. Inzicht verwerven in je eigen persoonlijkheid.
Murray Banks, Het Spectrum – 2005, ISBN 90-274-6598-3

Niet morgen, maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar completer functioneren. De wereldbestseller van de psychotherapeut met de heldere inzichten.
Dr. Wayne Dyer, A.W. Bruna – 2005, ISBN 90-229-8491-5

Alcoholstop : Adequata opvang van onthoudingsverschijnselen.
Joris Casselman, Garant – 1993, ISBN 90-5350-159-2

Verslaving
W.M. De Zwart, ED.Leuw, R.W. Wiers, M.A.F.M. Gerrits, enz…, Stichting Biowetenschappen en Maatschappij – 2002, ISBN 90-73196-29-9

Verslaving voorbij
Belgische Federatie tegen Kanker, Belgische Federatie tegen Kanker – 2003, ISBN 90-72554-27-2

Stoppen met roken : De Carr-methode ( incl. 2 CD’s )
Allen Carr, Forum – 2004, ISBN 90-225-3327-1

Alcohol- en druggebruik : Gedifferentieerde aanpak van preventie tot hulpverlening
Else De Donder, Ilse De Maseneire, Marijs Geirnaert, enz…, Kluwer – 2002, ISBN 90-59281047-001

Verslaving en de verpleegkundige praktijk
Chris Loth, Ruud Rutten, enz…, Elsevier/De Tijdstroom – 1999, ISBN 90-352-1985-6

Verslaving en de verpleegkundige praktijk
Chris Loth, Ruud Rutten, enz…, Elsevier/De Tijdstroom – 1999, ISBN 90-352-1985-6

De verslaving voorbij : Nieuwe methode zonder ontwenningsverschijnselen. Over alle vormen van verslaving of dwangmatig gedrag.
Jan Geurtz, Ambo – 2005, ISBN 90-263-1720-4

Het onderste boven : Zorg voor de psyche
René Diekstra, A.W. Bruna – 1996, ISBN 90-229-8237-8

Kom op voor jezelf! Tips en oefeningen om assertief te leren reageren in elke situatie. Zelfvertrouwen opbouwen, een positief zelfbeeld ontwikkelen, zelfverzekerd leren optreden, “neen” durven zeggen.
Cathy Birch, Deltas – 1999, ISBN 90-243-7662-9

Goed gezin(d) : Klinische gezinsbehandeling in verslavingszorg en GGZ.
Marola Sproet, Roelof C. Vos, Fop Verheij, Garant – 2003, ISBN 90-441-1298-8

De moeder van David S., geb. 3 juli 1959
Yvonne Keuls, Ambo – 1980, ISBN 90-263-0477-3

Succesvol stoppen met roken.
Claudia Put, Standaard Uitgeverij – 2004, ISBN 90-02-21452-9

Christiane F. : Verslag van een junkie.
Kai Hermann, Horst Rieck, H.J.W. Becht – 1980, ISBN 90-230-0366-7

De Nederlandse verslavingszorg : Overzicht van de kennis over aanbod, vraag en effect.
A. Van Gageldonk, W. De Zwart, J. van der Stel, M. Donker, Trimbos-instituut – 1997, ISBN 90-5253-228-1

Een wereld van drugs
L. Van Daele, G. Vermeulen, A. Soenens, Brice De Ruyver, enz…, Wereldwijd – 1995

Dubbele diagnose : Dwalen tussen psychiatrie en verslavingszorg
J. van Weeghel, A. Elling, enz…, Trimbos-instituut – 1997, ISBN 90-5253-238-9

Wilskracht : Je hebt het! Maak er gebruik van!
Gillian Riley, Deltas – 2003, ISBN 90-447-0393-5

Wat heet verslaving?
J. van Vugt, R. Engels, Damon – 2004, ISBN 90-5573-534-5

Verslaving : Het labyrint van de drugs.
Ds. Hans Visser, H. Nelissen – 1997, ISBN 90-244-1402-4

Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik
Stan Ansoms, Joris Casselman, Frieda Matthys, Geert Verstuyf, Garant – 2004, ISBN 90-441-1558-8

Ecstasy in Vlaanderen : Een multidisciplinaire kijk op synthetische drugs.
Tom Decorte, Acco – 2005, ISBN 90-334-5827-6

In de schaduw van het geweld : Huishoudelijk geweld. Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders.
Paul Baeten, Edith Geurts, NIZW – 2002, ISBN 90-5050-936-3

Verslaving en motivationele gesprekstechnieken: Handboek: Het motivationele gesprek
JP Broothaerts, Mark Tack, Garant – 2001, ISBN 90-5350-977-1

Iedereen kan stoppen met roken, jij ook! : De Gemakkelijk Stoppen Methode.
Eric Eraly, Cyclus – 2005, ISBN 90-8575-001-6

Methadon : Hulpmiddel of wondermiddel?
Brice De Ruyver, Jan Van Bouchaute, Tom Balthazar, Garant – 1994, ISBN 90-5350-272-6

Leven met een verslaafde
Frieda Matthys, Garant – 2000, ISBN 90-5350-967-4

Hoe overwin ik mijn …….verslaving?
N.T.Anderson, Mike Quarles, De Hoop – 2005, ISBN 90-73743-23-0

Met vallen en opstaan : Motivatiebevordering en terugvalpreventie bij verslavingsproblemen
Joris Casselman, Garant – 2001, ISBN 90-5350-461-3

Uit je bol : Over XTC, paddestoelen, wiet en andere middelen.
G. Hellinga, Hans Plomp, Ooievaar – 1996, ISBN 90-351-1623-2

Het verhaal van Robin
Claudine Van Huffel, Grafische Groep Tuerlinckx – 2002

Escape from Nicotine Country: How to stop smoking painlessly.
James Christopher, Prometheus – 1999, ISBN 1-57392-751-1

SOS Sobriety: The proven alternative to 12 step Programs.
James Christopher, Prometheus – 1992, ISBN 0-87975-726-4

Unhooked: Staying sober and drug-free.
James Christopher, Prometheus – 1989, ISBN 0-87975-564-4

How to stay sober : Recovery without religion.
James Christopher, Prometheus – 1988, ISBN 0-87975-457-5