SOS Nuchterheid® is opgericht in 1998 als zelfzorg-alternatief voor mensen die door de afhankelijkheidsproblemen waar zij of hun omgeving mee te maken hebben op zoek gaan naar zelfzorg.
Het is het logisch vervolg op de persoonlijke contacten die de Vlaamse oprichters hebben met de overkoepelende SOS SOBRIETY organisatie van de Amerikaan Jim (James) Christopher. Hij was een vrijzinnige ex-alcoholist die tot zijn overlijden in juli 2020 nuchter is gebleven.

Jim Christopher stichtte niet alleen SOS SOBRIETY maar publiceerde ook een aantal boeken waaronder:
“How To Stay Sober – Recovery without Religion” (1988) en “SOS Sobriety – The proven alternative to 12 step programs” (1992). Uitgever Prometheus Books New York.

Op 1 juni 2002 werd de feitelijke vereniging SOSNUCHTERHEID omgevormd tot een vzw met als naam SOSNUCHTERHEID®VZW. We organiseren diverse contactmogelijkheden in een 17-tal steden en gemeenten verspreid over Vlaanderen. In sommige van die plaatsen wordt er aan geïnteresseerden tot tweemaal per week de mogelijkheid geboden deel te nemen aan zelfzorg initiatieven.

SOS Nuchterheid®

Is een vertrouwelijk en anoniem netwerk van zelfzorginitiatieven voor iedereen die haar of zijn verslaving (alcohol, drugs, medicatie, gokken, seks, eten,…) wil doorbreken en nuchterheid wil bereiken door individuele zelfzorg.
Het is een alternatief voor dogmatisch gerichte zelfhulpgroepen maar respecteert niettemin elke vorm van verslavingsherstel.

SOS Nuchterheid®

Staat open voor iedereen ongeacht geslacht, ras, levensbeschouwing of seksuele geaardheid.
Als zelfzorgorganisatie leggen we de nadruk op de individuele en persoonlijke mogelijkheden die elke hulpzoekende in zich heeft om tot een blijvende nuchterheid te komen. Naast het netwerk dat specifiek bedoeld is voor de middelafhankelijke is er een netwerk ‘PFV’ dat zich specifiek richt tot Partner, Familie of Vrienden van de verslaafde

SOS Nuchterheid®

Is een vrijzinnig-humanistische organisatie en sinds 2004 aangesloten bij de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), deMens.nu.
Tevens is SOS Nuchterheid vzw sedert 2007 een erkende lidvereniging van VAD (Vereniging Alcohol en andere Drugproblemen vzw).