Kan ik er zeker van zijn dat mijn anonimiteit bewaard blijft?

Het is fundamenteel dat de identiteit van de deelnemers vertrouwelijk is en dat de tijdens bijeenkomsten besproken onderwerpen of discussies niet aan anderen worden kenbaar gemaakt. Discretie en anonimiteit zijn immers de steunpilaren van de zelfzorg. Er worden bovendien geen gegevens bijgehouden over de deelnemers en al evenmin wordt je deelname geregistreerd.

SOS Nuchterheid verlangt van je dat je de anonimiteit van andere deelnemers respecteert. Daartegenover staat dat sommige deelnemers op eigen initiatief hun persoonlijke gegevens met elkaar uitwisselen en buiten de SOS Nuchterheid-ontmoetingen informeel met elkaar omgaan.