Is regelmatig deelnemen aan de bijeenkomsten noodzakelijk?

Lotgenoten hebben in het begin vaak nood aan het bijwonen van zo veel mogelijk bijeenkomsten en ondersteunende contacten. Actief deelnemen in zelfzorgbijeenkomsten is vaak van cruciaal belang om terugval te vermijden. Als actieve deelnemer met verantwoordelijkheden, structuur en planning leer je de onmisbare vaardigheden om in verschillende omstandigheden terugval te voorkomen.

U bent volledig vrij zelf in te kiezen hoe vaak u naar de samenkomsten gaat. Dat hoort immers bij het concept ‘zelfzorg’.