SOS Nuchterheid vzw®.
Ondogmatische en Seculiere
“Zelf Zorg”
bij afhankelijkheid

 

VOORSTELLING

SOS Nuchterheid® is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg initiatief en is een lidvereniging van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV).

logoUVV


We zijn actief aanwezig op 17 locaties doorheen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werken nauw samen met de Centra Morele Dienstverlening.Tevens is SOS Nuchterheid vzw® sinds 2007 een erkende lidvereniging van VAD (Verenging Alcohol en Drugproblemen)

logoUVV

 

SOS Nuchterheid® en haar deelnemers streven naar het bereiken en onderhouden van een totale abstinentie bij afhankelijkheid.
Pluralistisch en laagdrempelig organiseren we lotgenotencontacten rond afhankelijkheid die we individuele Zelf Zorg Aanspreekpunten noemen (iZZa). Deelnemers kunnen er, indien gewenst anoniem, terecht voor het opstarten en/of uitbouwen van hun persoonlijk “Afhankelijkheid zelfzorg programma ”.

Daarnaast biedt SOS Nuchterheid® een eigen internet forum aan en specifieke e-mail communicatie voor het onderhouden van contacten met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Verder is onze SOS Nuchterheid® “TELEOPVANG” 24 op 24 uur bereikbaar voor telefonische hulpverlening aan lotgenoten (09 330 35 25).

 

DOELGROEP

Onze werking richt zich in de eerste plaats tot mensen met middel afhankelijkheid en mensen uit hun directe omgeving die nood hebben aan communicatie rond de afhankelijkheid van de respectievelijke partners, familie of vrienden.
De doelgroep middel afhankelijke personen bestaat enerzijds uit mensen die overwegen hun gebruik te stoppen, en al dan niet reeds stappen gezet hebben of pogingen ondernomen en anderzijds gestabiliseerde mensen die hun gebruik hebben stopgezet.

 

WERKING

Binnen onze werking vormt de strikt seculiere en ondogmatische benadering de basis van ons open communicatie platform. Het SOS Nuchterheid® concept vermengt noch verwijst naar religie en afgeleiden binnen haar concept. In iedere fase van het proces om van een afhankelijk tot een nuchter en bevrijd bestaan te komen is ons zelfzorg concept inzetbaar.

De deelnemers worden uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheden en beperktheden van zelfzorg en zelfhulpsystemen in het algemeen en het belang van medische en psychische begeleiding wordt uitvoerig benadrukt. Ze worden gestimuleerd om hun eigen problematiek bespreekbaar te maken en aansluitend een persoonlijk en individueel zelfzorg systeem uit te bouwen of te onderhouden.

Het SOS Nuchterheid® concept stelt dat, mits de juiste omkadering en waar nodig het (her) inschakelen van professionele hulpverlening, het afhankelijk gedrag kan worden afgebouwd en omgezet in een zinvol en voldoening gevend middelvrij bestaan.
Als uitgangspunt stellen we dat nuchterheid bereiken en bestendigen de eerste en belangrijkste prioriteit in het leven zal worden ongeacht de actuele situatie waarin men verkeert.

Eventuele persoonsgebonden problemen (depressies, relatieproblemen, financiële, juridische en andere) worden eveneens bespreekbaar gemaakt en de verbanden met de opgebouwde afhankelijk worden in kaart gebracht. Informatie delen, motivatiebevordering, (terug)valpreventie en nazorg zijn de belangrijkste onderdelen van de werking. Lotgenoten delen zowel positieve als negatieve ervaringen en de eventueel bijhorende gevoelens binnen een niet-hiërarchische en besloten omgeving die als stimulator werkt.
Het aanleren preventief te communiceren bij naderende (terug)val situaties is binnen SOS Nuchterheid® het concept bij uitstek om val te vermijden en nuchterheid te bestendigen. De veilige vertrouwde omgeving en de vertrouwelijke omgang tussen lotgenoten zijn garanties voor diegenen die (terug)val doormaken en nood hebben aan ondersteuning bij het herstarten van de nuchterheidopbouw.

 

INFO EN CONTACTGEGEVENS

Coordinatie en 24 uur telefoonpermanentie: 09 330 35 25
Maatschappelijke zetel en postadres: Kantienberg 9 te 9000 Gent

E-Mail: info@sosnuchterheid.org